This indicator will copy a moving average's plot and show whether its angle vector is negative or positive. In other words, it will show when the moving average starts to "accelerate" / "decelerate".

To use:

  • Add any moving average indicator to the chart
  • Click that indicator's More > Add Indicator on (MA)
  • Select the Cosmic Angle Gravity indicator
Release Notes:
  • updated settings
Release Notes:
  • added alerts for vector color change

Use Cosmic Indicators to meet all your needs as a stand-alone set or to compliment your existing setup. Every invite-only indicator features no repainting, built-in mobile alerts and continual updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?