rinar13

RinarBottombuy

rinar13 Uppdaterad   
RSI, VWMA, MA.
Altcon bottom signals.
buy
White background - bottom point
Yellow - Buy zone
White triangles - a signal to place orders
Sell
Red - sale

RU
RSI , VWMA , MA.
Сигналы дна альтконов.
Buy
Белый фон -точка дна
Желтый - Зона покупки
Белые треугольники - сигнал выставить ордера
Sell
Красный - продажа
Versionsinformation:
EN
Is the best indicator for buying altcoins at the bottom, as well as bitcoin and stocks.
The indicator uses RSI, VWMA, SMA, Bollinger, Alt dominance.
Instruction manual:
Yellow vertical background - partial purchase zone
White vertical background - BOTTOM
Red background - strong overbought
White Line - VWMA
Yellow BEAM zone - oversold asset
Yellow Triangles - Bollinger global Bottom

Hidden by default:
White triangles + line - RSI global bottom
Lines of RSI, Bollinger, SMMA.
ALT season - green background (oversold altcoins to bitcoin) and red background (overbought altcoins)
shitcoin - blue background oversold altcoins excluding ethereum.
fibo 0.786

For convenience, some indicators are disabled, to enable them, click in the styles to increase transparency, check the box in the arguments.

RU
Лучший индикатор для покупки альткоинов на дне, и также биткоина и акций.
Индикатор использует RSI, VWMA, SMA, Bollinger, доминацию альтов.
Инструкция:
Желтый вертикальный фон - зона частичного закупа
Белый вертикальный фон - ДНО
Красный фон - сильная перекупленность
Белая линия - VWMA
Желтая зона BEAM - перепроданность актива
Желтые треугольники - Bollinger глобальное дно

Скрыты по умолчанию:
Белые треугольники + линия - RSI глобальное дно
Линий RSI, Bollinger, SMMA.
ALT сезон - зеленый фон( перепроданность альткоинов к биткоину) и красный фон (перекупленность альткоинов)
shitcoin - синий фон перепроданность альткоинов исключая ethereum.
fibo 0.786

Для удобства некоторые индикаторы отключены, чтобы включить нажмите в стилях увеличить прозрачность, в аргументах галочку.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?