CryptoGraffer

Universal Longs Vs. Shorts - Percentage (Any Symbol)

Hello all my Trading View friends!!

This script allows you to choose ANY symbol and plot the ratio against ANY other symbol, as an indicator on your given pair. It is primarily used as an indicator of longs/shorts as well as shorts/longs as a percentage of total longs + shorts.

For example, you could plot BITFINEX:BTCUSDLONGS against BITFINEX:BTCUSDSHORTS.

It takes the ratio from an absolute 100%, rather than relative to each other. Therefore, each plot has a minimum of 0% and a maximum of 100%. You can choose to view Longs Percentage only, Shorts Percentage only, or Both.

This is useful to see what percentage of total positions are either long or short at any given time interval.

If you found this script helpful please remember to FOLLOW and press LIKE!!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?