wielkieef

PREMIUM BITCOIN [60MIN] V2. - [100% equity]

Here's my extremly solid btc usdt perp bot

this bot works perfect at BINANCE:BTCUSDTPERP

Bot using extremly solid indicators combination
for examplpe

Breakout support/resistance condition depends of high volume
this combination can make a realy good performance

Bot using fuction such as:

1) Support Resistance
2) Bollinger Bands
3) EMA /MA Scalps
4) RMI
5) basic long/short condition
using 6 indicators:
a) ADX
b) cloud
c) SAR
d) MACD
e) Range Filter
f) RSI
g) volume

Bot using 3-scale (1-3x) leverage depending of volume previous bar

Settings are quite interesting :
1-TP - 0.9%
2-TP - 1.7%
SL - 6.1 %

Also bot got a ATR Long/Shorts close for a max security


Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta wielkieef för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

discord: joniasty#1720

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.