JayRogers

Simple Horizontal Value and Offsets [Auto Shift]

Original (Simple Horizontal Value and Offsets/ SHV ) Requested by @TAFA94

Description:
 • Simple adjustable incremented horizontal offset lines extending up and down from a Median point.
 • Set full value for manual Median point control, or set an incremental rounding value for auto Median adjustment.
 • Source and look-back period inputs for fine tuning auto adjust.
 • Auto adjust on by default - can be toggled off for straight manual control.

**NOTE**
 • All values will likely need to be changed immediately on applying this script, in order to properly fit your charts specific price/value range and/or time resolution.

Cheers!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2

study(title="Simple Horizontal Value and Offsets [Auto Shift]", shorttitle="SHV_AS", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
//
// Description:
// - Original (Simple Horizontal Value and Offsets/SHV) Requested by @TAFA94
// - Simple horizontal values extending up and down from a median value.
// - Set Median Value, and set offset values. Simples.
//
// r2 Changes/Description:
// - Source Look-Back and rounding for automatically adjusting median point to closest specified value
// - True/False toggle for lookback in case you want to keep it all manual.

// - INPUTS START
manualMed  = input(defval=1.09,  title="Manual Median Value [Full]")
offsetVal  = input(defval=0.0025, title="Offset Value [+/- line increments]")
autoMed   = input(defval=true,  title="Auto adjust Median based on Look-Back Period?")
autoRnd   = input(defval=0.005,  title="Auto Median Rounding Value [Incremental]")
autoSrc   = input(defval=open,  title="Look-Back Rounding Source")
autoLen   = input(defval=60,   title="Look-Back Period") 
// - INPUTS END

// - FUNCTIONS START
// Get the rounded median point
medianRound() => round((sum(autoSrc, autoLen) / autoLen) / autoRnd) * autoRnd
// Offset multiplier function.
offsetMult(num) => num * offsetVal
// Are we auto adjusting the median?
getMedian() => autoMed ? medianRound() : manualMed
// - FUNCTIONS END

// - PLOTTING START
// Style variables for quicker edits
lc = aqua   // color basis
sto = circles  // odd line style
ste = circles  // even line style
tro = 50    // odd line transparency
tre = 25    // even line transparency
// Median line
midline = plot(getMedian(), title="Median Line", color=lc, style=line, linewidth=2, transp=30)
// Upward offsets
plus1  = plot(getMedian() + offsetMult(1), title="Plus 1", color=lc, style=sto, transp=tro)
plus2  = plot(getMedian() + offsetMult(2), title="Plus 2", color=lc, style=ste, transp=tre)
plus3  = plot(getMedian() + offsetMult(3), title="Plus 3", color=lc, style=sto, transp=tro)
plus4  = plot(getMedian() + offsetMult(4), title="Plus 4", color=lc, style=ste, transp=tre)
plus5  = plot(getMedian() + offsetMult(5), title="Plus 5", color=lc, style=sto, transp=tro)
plus6  = plot(getMedian() + offsetMult(6), title="Plus 6", color=lc, style=ste, transp=tre)
plus7  = plot(getMedian() + offsetMult(7), title="Plus 7", color=lc, style=sto, transp=tro)
plus8  = plot(getMedian() + offsetMult(8), title="Plus 8", color=lc, style=ste, transp=tre)
plus9  = plot(getMedian() + offsetMult(9), title="Plus 9", color=lc, style=sto, transp=tro)
plus10 = plot(getMedian() + offsetMult(10), title="Plus 10", color=lc, style=ste, transp=tre)
// Downward offsets
minus1 = plot(getMedian() - offsetMult(1), title="minus 1", color=lc, style=sto, transp=tro)
minus2 = plot(getMedian() - offsetMult(2), title="minus 2", color=lc, style=ste, transp=tre)
minus3 = plot(getMedian() - offsetMult(3), title="minus 3", color=lc, style=sto, transp=tro)
minus4 = plot(getMedian() - offsetMult(4), title="minus 4", color=lc, style=ste, transp=tre)
minus5 = plot(getMedian() - offsetMult(5), title="minus 5", color=lc, style=sto, transp=tro)
minus6 = plot(getMedian() - offsetMult(6), title="minus 6", color=lc, style=ste, transp=tre)
minus7 = plot(getMedian() - offsetMult(7), title="minus 7", color=lc, style=sto, transp=tro)
minus8 = plot(getMedian() - offsetMult(8), title="minus 8", color=lc, style=ste, transp=tre)
minus9 = plot(getMedian() - offsetMult(9), title="minus 9", color=lc, style=sto, transp=tro)
minus10 = plot(getMedian() - offsetMult(10), title="minus 10", color=lc, style=ste, transp=tre)
// - PLOTTING END