fikira

[fikira] MACD + Divergences

Since my " MACD & RSI+Stoch + Divergences" is a heavy script
I've split the script in 3 separate ones:

- MACD
- RSI
- Stoch RSI

with Divergences

Default settings are without lines (faster)
If you want to see the lines, enable the "Just show Arrows (No Lines)" button

Thank you very much!
Release Notes: Small adjustments
Release Notes: Added more options,
also Divergences are loading quicker ;-)
Release Notes: Small improvements
Release Notes: Added Alerts

#trusted pine programmers for hire

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?