ChrisMoody

CM_Guppy_EMA

Guppy EMA Trend Based Indicator Requested by 2use


General RULES

1. If Fast and Slow EMA's are ALL in Uptrend. Fast EMA=Aqua Slow EMA's=Green.

2. If Fast And Slow EMA's are ALL in DownTrend. Fast EMA's=Orange Slow EMA's=Red.

3. If Conditions 1 or 2 = False the Color=Silver.

4. If Down Trend Slow EMA's = Resistance.

5. If Up Trend Slow EMA's = Support.

6. Great Moves Start when Color=Silver, then colors change to Up or Down Trend.

7. Conservative move is to wait for 1st or 2nd Pullback.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created By ChrisMoody on 8/10/2014 by Request for 2use
//Daryl Guppy EMA's
study(title="CM_Guppy_EMA'S", shorttitle="CM_Guppy_EMA's", overlay=true)
src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(5, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(8, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(10, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 6")
//Slow EMA
len7 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 7")
len8 = input(35, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(40, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(50, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 12")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
//Slow EMA
ema7 = ema(src, len7)
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema7 > ema8 and ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 
colslowS = ema7 < ema8 and ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
fill(p1,p2,color=silver, transp=60)
//Slow EMA Plots
p3=plot(ema7, title="Slow EMA 7", style=line, linewidth=4, color=colFinal2)
plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
p4=plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=4, color=colFinal2)
fill(p3,p4, color=silver, transp=60)