EsIstTurnt

Converging Pullbacks and Peaks

EsIstTurnt Uppdaterad   
Multi Timeframe Converging Lines Indicator. Using the highest/lowest Values at 2 different lengths. Convergence created by taking the highest/lowest value and subtracting/adding the # of barssince the highest/lowest bar was set multiplied by the price multiplied by the float. Curves are created from averaging out the emas of the center lines of the extremeties.
Helps show trendlines automatically most of the time but can be tweaked by changing the floats or Fast/Slow lengths to you liking.
Versionsinformation:
overlay=true
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?