Noldo

Dow Factor Stoch RSI

Noldo Uppdaterad   
The indicator was generated by adding the Dow Factor to the Stochastic Relative Strength Index .( Stoch RSI )

The Dow factor is the effect of the correlation coefficient , which determines the relationship between volume and price, on the existing indicators.
With these codes we are able to integrate them numerically into the indicators.

For more information on the Dow factor, please see my indicator:

This code is open source under the MIT license. ( https://github.com/user-Noldo )

My dow factor updates will continue.We adapted the indicators and saw successful results, now it is time to examine and develop the factor itself.

Stay tuned , best regards.

Release Notes:
Update : Dow Factor Stoch RSI v2.0
The index factor in the Dow theory was taken into account .
It now takes into account the effect of volume and index - independent variable, the price(source-close) - dependent variable.
Before starting the analysis, select the relevant market from the menu, the system will set the appropriate index itself.
Factor loads were adjusted.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?