RozaniGhani-RG

Draw Line For High Low Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator is an educational indicator to make pine coders easier to how to use interactive inputs with User-Defined Type (UDT) especially when dealing input.time.

█ NOTES
This indicator is not perfect but it is a good starting point or template to start develop custom range interactive indicator.

█ INSPIRATIONS
ABC 123 Harmonic Ratio Custom Range Interactive
XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive
PriceTimeInteractive

█ CREDITS
CAGR Custom Range
Pine scripts are now interactive

█ FEATURES
1. High Low points are determined based on points selected.
2. Line will be drawn after points are correctly arranged.
3. Label show error once wrong point is selected, move the point as instructed in example.

█ EXAMPLES / USAGE

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?