BitcoinBeats

Blue - Bitcoin Beats

BitcoinBeats Premium Uppdaterad   
Hello, Hello, Hello and welcome back to Bitcoin Beats.

This is a combination of indicators with a nice color code to nail supports and resistances along with pivot points in the market.
This was made for btc but can be used with other assets and currencies.
The arrows have been backtested but only for breakeven on most timeframes.

Thank you, And goodbye, from Bitcoin Beats.
Release Notes: Added automatic fans from highs and lows
Release Notes: Added the option to remove the linear section of the of the indicator via a tick box titled "Plot Boxes". You can remove or add this at your own will if you prefer the older version of the indicator.
Have fun!
Release Notes: Let me know in the comments if you'd like any updates to this script!

Be sure to check out my YouTube channel!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?