cheatcountry

Smoothed Volatility Bands [CC]

The Smoothed Volatility Bands were created by Sylvain Vervoort (Stocks and Commodities Sep 2020 pg 19) and this is a heavily customized version of regular Bollinger Bands that take volatility into account. Feel free to change the moving average since Vervoort recommended trying that out. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?