RicardoSantos

functionStringToMatrix

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "functionStringToMatrix"
Provides unbound methods (no error checking) to parse a string into a float or int matrix.

to_matrix_float(str, interval_sep, start_tk, end_tk)
  Parse a string into a float matrix.
  Parameters:
    str: , string, the formated string to parse.
    interval_sep: , string, cell interval separator token.
    start_tk: , string, row start token.
    end_tk: , string, row end token.
  Returns: matrix<float>, parsed float matrix.

to_matrix_int(str, interval_sep, start_tk, end_tk)
  Parse a string into a int matrix.
  Parameters:
    str: , string, the formated string to parse.
    interval_sep: , string, cell interval separator token.
    start_tk: , string, row start token.
    end_tk: , string, row end token.
  Returns: matrix<int>, parsed int matrix.
Versionsinformation:
v2 fixed a lill'bug..
Versionsinformation:
v3

Added:
to_matrix_string(str, interval_sep, start_tk, end_tk)
  Parse a string into a string matrix.
  Parameters:
    str: , string, the formated string to parse.
    interval_sep: , string, cell interval separator token.
    start_tk: , string, row start token.
    end_tk: , string, row end token.
  Returns: matrix, parsed string matrix.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.