CannyTolany01

Divergence for Many Indicators v4 ST

Hello Traders.

This is the Strategy version of Divergence for Many Indicators v4, an easy and comfortable indicator.

- - - -

*It's been modified a little bit from the original.
*I got permission from the original author.

*I'm not good at English, I'm sorry.

- - - -

< 4 things to check >

1. Since repainting is not performed, the first imprinted signal can be accurately seen.
2. It does not respond to continuous diversions.
3. If the opposite diversity is not imprinted, caution is required as it is designed not to indicate liquidation. Be careful when reading the figures shown in the strategy tester.
4. Added stop loss and take propirane.

< What changed? >

1. pivot period 5 - > 9
2. Money Flow index and Chaikin Money Flow are released.

- - - -

KOR SUB

< 4가지 확인 사항 >

1. 리페인팅이 없으므로 첫 번째로 각인된 신호를 정확히 볼 수 있습니다.
2. 연속된 다이버젼스에 대해서는 반응하지 않습니다.
3. 반대의 다이버젼스가 각인되지 않으면 청산 표시를 하지 않도록 설계되어 있으므로 주의를 요합니다.
4. 스탑 로스와 테이크 프로핏 항목을 추가하였습니다.

< 무엇이 변경되었나? >

1. 피봇 페리어드 값이 조금 수정되었습니다.
2. MFI & CMF 가 체크 해제된 상태입니다.

THANK YOU ^^
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?