THE_GOLDEN_SUITE

Next Gen Auto S/R

This indicator will automatically plot support and resistance levels and will also allow you to overlay multi time frame support and resistance on any time frame that you are currently conducting analysis on. In addition you can also set alerts when a support and resistance level is tested, fine tune how many levels you would like to view on your charts, option to input how many candlesticks minimum you would like between support and resistance levels. You can also select breakout mode which will turn old support into resistance by a colour change and turn old resistance into support. NEW you can now use extended levels and change your zones into lines.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?