Quansium

Simple Price Momentum - How To Create A Simple Trading Strategy

This script was built using a logical approach to trading systems. All the details can be found in a step by step guide below. I hope you enjoy it. I am really glad to be part of this community. Thank you all. I hope you not only succeed on your trading career but also enjoy it.

docs.google.com/docu...eiLTK5060LfTrzRlr5k/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?