danwagnerco

ROC Between Symbols

danwagnerco Uppdaterad   
This script is a simple Rate Of Change (ROC) closing price comparison between a "compare" symbol and a "base" symbol over a user-specified period (maximum 200).

When the ROC is greater than zero, >0 (positive), the compare symbol is increasing faster than the base symbol -- the compare symbol has positive comparative momentum. Of course, your compare symbol could be flat and your base symbol could be decreasing, but math-wise these scenarios are equivalent and the compare symbol has positive comparative momentum.

When the ROC is less than zero, <0 (negative), the compare symbol has negative comparative momentum. Again, the base symbol could be increasing and the compare symbol could be flat, but math-wise this is the same scenario and the compare symbol has negative comparative momentum.

This ROC comparison tactic was documented and described on YouTube channel "Figuring Out Money" in an interesting study between Bitcoin and Gold prices on a weekly timeframe.
Versionsinformation:
This update adjusts the Input screen to clarify which symbol is the "Compare" symbol and which symbol is the "Base" symbol. The underlying calculation is Compare / Base, so I thought this extra clarification would be helpful -- now, it's easier to see which symbol will be the numerator (the "Compare" symbol) and which will be the denominator (the "Base") symbol.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?