peacefulLizard50262

Greedy MA & Greedy Bollinger Bands

This moving average takes all of the moving averages between 1 and 700 and takes the average of them all. It also takes the min/max average (donchian) of every one of those averages. Also included is Bollinger Bands calculated in the same way. One nice feature I have added is the option to use geometric calculations for. I also added regular bb calculations because this can be a major hog. Use this default setting on 1d or 1w. Enjoy!


ps, I call it greedy because the default settings wont work on lower time frames

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?