VinayKumarKV

Super Scalper - 5 Min 15 Min

VinayKumarKV Uppdaterad   
This strategy is based on RSI and ATR Bands which works better in 5 and 15 Mins time frame.
Perform enough back testing with 1:2R before using in real time.

Entry only on trade on screen symbols, use additional buy/sell alerts to book profit or to trail SL.

I have also added Golden Cross Over of 65 and 21 EMA to have confirmation on trend.
Release Notes: Hi All,

I have added additional custom ATR length and ATR multiplier for your convenience and also added moving average function with RMA, SMA, EMA and WMA.
The trade on symbol will be based on which moving average you select, so please select a moving average which is giving highest profits.

Caution:- only use trade on chart signals to enter the trade and use alternate signals to book profit or trail SL
Release Notes: Updates:-
 • Updated the script to pine script version 5.
  Changed trend confirmation from single RSI to Double RSI to increase the profitable percentage.
  Removed default 50 qty from strategy, now you can any qty.
  Added options to select length of RSI and EMAs

Note:-
 • EMAs doesn't affect the strategy, it is just for confirmation.
  Back test this strategy on paper trading before trading in real time.
  I recommend to keep settings to default for any dynamic stock/currency/crypto/index.
Release Notes: Corrected the bug from previous version for EMA Lengths.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?