exlux99

Sideways detection bollinger bands

Sideways detection indicator using Bollinger bands .

In this case we take the original ratio between lower and upper and we smooth it even harder in order to get a better idea about the accuracy of the trend.

If the initial ratio is not between 0 and 1 and the smooth ratio is higher than our selected value, we get an idea if we are a in trending market or not.

Of course using it as a standalone has no usage, and it has to be combined with other tools like moving average, oscillators and so on.


IF you have any questions let me know

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?