DonovanWall

Quadratic Regression Slope [DW]

This is a study geared toward identifying price trends using Quadratic regression.

Quadratic regression is the process of finding the equation of a parabola that best fits the set of data being analyzed.

In this study, first a quadratic regression curve is calculated, then the slope of the curve is calculated and plotted.

Custom bar colors are included. The color scheme is based on whether the slope is positive or negative, and whether it is increasing or decreasing.
Release Notes: Updates:

-> Migrated to v4.
-> Updated QRS function for improved performance.
-> Added an offset parameter to the script, which will base current value on offset values of the extrapolated QR curve.
-> Included some experimental signal processing procedures:
- Added an option to normalize the oscillator scale using RMS.
- Added an optional compression algorithm to the script. This can be used to reduce transients (short duration, high amplitude values) by a specified level of intensity.
-> Updated color scheme.

For my full list of premium tools, check the blog:
https://wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
https://t.me/DonovanWall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?