wielkieef

EURUSD - test #2 POLI [30min]

Hello

This is my second attempt to catch EURUSD moves.
This time I decided to experiment with solid TP and SL levels,

Script is optimalized for 30min --->> FOREXCOM:EURUSD

The strategy logic here is also quite simple:
To define trend I used Centred Trend Indicator , which with the lower value can be good filter for trend momentum with a short timeframe range.
this indicator allows me to avoid all fake pumps or dumps while sentiment is still bearish or bullish

this time I decided to depends of tp/sl levels

TP: 0.25%
sl: 0.55%

To open long or short position this script is always using Centred Trend Indicator with the combination of ADX and Support and resistance indicators.
ADX - Is one of the most powerful and accurate trend indicators. ADX measures how strong a trend is, and can give valuable information on whether there is a potential trading opportunity.
also

SUPPORT and RESISTANCE - the idea behind this bot was to use support or resistance breakout
The core of this strategy is the support and resistance levels through the use of automatic detectors of these levels

as in my previous script I use PKAMA
its designed for better moves detector/filter
this indicator allows me entering the position only when strong trends movemments appears.

Enjoy ;)


Release Notes: fixed commision and slippage value
Release Notes: signature..

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?