cvsk123

Bank Nifty Dashboard

This shows a performance glance of Dow, India Vix and Major Constituents of Bank Nifty . Which will help to take quick decision.

Style settings

Normalized Change Mode: Allows the user to access a different interpretation of the indicator by showing the normalized first differences of each indicator in the dashboard instead of their sign
Dashboard Location: Location of the dashboard on the chart
Dashboard Size: Size of the dashboard on the chart
Text/Frame Color: Determines the color of the frame grid as well as the text color
Bullish Cell Color: Determines the color of cell associated with a rising indicator direction
Bearish Cell Color: Determines the color of cell associated with a decreasing indicator direction
Cell Transparency: Transparency of each cell

Usage
This will help to monitor the banks Performance on various time frames . You can change the stock list according to your usage/Index.
All showing in green indication strong momentum.
Release Notes: Removed some commented lines
Release Notes: Update Pine Script Version.
Added a few indicators.
Indicators Table and Decoding
Release Notes: 1. Added slot for 2 more scripts in dashboard
2. Strong Volume Indication at bottom
Note: Remove the indicator from the chart and add it again to see the new changes.
Release Notes: Updated Indicator table with Higher timeframe details as well. This will help to understand the structure in other timeframes.
Release Notes: Updated Indicator table with Higher timeframe details as well. This will help to understand the structure in other timeframes.
and removed some commented lines

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?