has1988

MACD Histogram/Area

It´s just the histogram of the MACD . (Actually it´s not a histogram, I like the Area visualisation more. But you can switch.)

When I´m using the MACD , I´m just searching for a divergence between Price and the MACD-histogram. I´m not interested in the MACD-signalline or the MACD-line in any way. As you can see, The omission of them leads to better visualisation. It´s much easier to spot a divergence. On the one hand because that way the histogram scales bigger, on the other hand becauce the lines can´t overdraw the histogram.
Rules bullish Divergence: Price makes a lower low, oscillator makes higher low.
Rules bearish Divergence: Price makes a higher high, oscillator makes lower high.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?