TeamTaurus

[TT] Pivot Boss + EMA + Vwap + RSI + Price action bars + S/R

TeamTaurus Premium Uppdaterad   
Pivots : Camarilla + CPR + Fib

Cpr use it to analyze next days move
and use camarilla or fib pivots as intraday support resistance

EMA /MA/ VWMA / VWAP /MVWAP as per your convenience

RSI can be plotted on bars with colors

Price action included Dark cloud, engulf, three crows and white soldiers
Release Notes: Added <50% candle identification
Release Notes: Cleaned Script
Release Notes: Changed some label corrections and some color changes
Added options to select EMA and MA
Added Golden cross
Added Signal on Camarilla level 4 cross
Release Notes: Trigger Code correction

For people who want to have earlier version chance change back and use
Release Notes: Added one more EMA and SMA
Range of the day added (Experimental)
Golden Cross has been removed
If u like the previous version u can always choose from the revision and select old one
Release Notes: Added Camarilla Yearly levels : To activate just use Auto time frame on a daily chart

Added Trailing SL

Some Code cleaning
Release Notes: Added Other pivots and organized settings.....
Release Notes: As requested by many Added Camarilla Labels again

RSI candles and MVWAP
Release Notes: Updated to Pine ver 5
Release Notes: Previous version missed Swing High low .. Updated and Railway Track format is removed

Railway Track pattern will be uploaded with advanced features in coming versions
Release Notes: Updated Colored Labels for dark background users
Release Notes: Added feature Trendlines.

TeamTaurus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?