Zeiierman

Ross Hook Pattern (Expo)

Overview

The Ross Hook pattern is one of the most consistent and successful trading patterns that have been around for years. The Ross Hook is the first correction following the breakout of the 1-2-3 formation. This means that the Ross Hook only occurs in established trends. In other words, Ross Hook is a trend continuation setup. To fully understand the Ross Hook formation, you must understand the 1-2-3 pattern.


Ross Hook Pattern (Expo) is an indicator designed to detect the Ross Hook formation automatically and in real-time in any market and timeframe. With the inbuilt alert feature, the Ross Hook Pattern (Expo) Indicator analyzes the market for you and notifies you when the Ross Hook formations have been found.


█ How to use
Use this indicator to identify the Ross Hook pattern and to find good trend continuation setups. The formation can be used to determine when a trend is confirmed and established.-----------------
Disclaimer

The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.

All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs.

My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?