LazyBear

Vervoort Heiken-Ashi LongTerm Candlestick Oscillator [LazyBear]

HACOLT (Heikin Ashi Candles Oscillator Long Term) is a technical indicator designed by Sylvain Vervoort. It is based on Mr.Vervoort's other indicator, HACO (Heikin-Ashi Candles Oscillator - posted here: www.tradingview.com/v/UyhY8FuQ/).

Optimized for long-term trading, HACOLT shows three levels: -1, 0 and 1. These levels suggest "an open short position", "no open position", and "an open long position", respectively. Passing from a certain level to another is viewed as a trading signal:
- Rising from -1 or 0 to 1 suggests a Long Entry and Short exit;
- Falling from 1 to 0 or -1 suggests a Long Exit;
- Falling from 1 or 0 to -1 indicates a Short Entry.

Fits in nicely with any trading setup as a confirmation indicator

More info:
- tlc.thinkorswim.com/...rary/G-L/HACOLT.html
- www.motivewave.com/s...es_oscillator_lt.htm

List of my other indicators:
- GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...
- Chart:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("Vervoort LongTerm Heiken-Ashi Candlestick Oscillator [LazyBear]", shorttitle="HACOLT_LB")
length = input(defval=55, title="TEMA Period")
emaLength = input(defval=60, title="EMA Period")
candleSizeFactor = input(defval=1.1, title="Candle size factor")
overlayMode=input(false)
calc_tema(src, length) =>
	ema1 = ema(src, length)
	ema2 = ema(ema1, length)
	ema3 = ema(ema2, length)
	3 * (ema1 - ema2) + ema3

haOpen = nz((haOpen[1] + ohlc4) / 2, ohlc4)
haClose = (haOpen + max(high, haOpen) + min(low, haOpen) + ohlc4) / 4
thaClose = calc_tema(haClose, length)
thl2 = calc_tema(hl2, length)
haCloseSmooth = 2 * thaClose - calc_tema(thaClose, length)
hl2Smooth = 2 * thl2 - calc_tema(thl2, length)
shortCandle = abs(close - open) < ((high - low) * candleSizeFactor)
keepn1 = ((haClose >= haOpen) and (haClose[1] >= haOpen[1])) or (close >= haClose) or (high > high[1]) or (low > low[1]) or (hl2Smooth >= haCloseSmooth)
keepall1 = keepn1 or (keepn1[1] and (close >= open) or (close >= close[1]))
keep13 = shortCandle and (high >= low[1])
utr = keepall1 or (keepall1[1] and keep13)
keepn2 = (haClose < haOpen) and (haClose[1] < haOpen[1]) or (hl2Smooth < haCloseSmooth)
keep23 = shortCandle and (low <= high[1])
keepall2 = keepn2 or (keepn2[1] and (close < open) or (close < close[1]))
dtr = keepall2 or (keepall2[1] and keep23)
upw = dtr == 0 and dtr[1] and utr
dnw = utr == 0 and utr[1] and dtr
upwWithOffset = upw != dnw ? upw : nz(upwWithOffset[1])

buySig = upw or (not dnw and (na(upwWithOffset) ? 0 : upwWithOffset))
ltSellSig = close < ema(close, emaLength)
neutralSig = buySig or (ltSellSig ? 0 : nz(neutralSig[1]))
hacolt = buySig ? 1 : neutralSig ? 0 : -1
plot(not overlayMode ? hacolt : na, style=columns, color=hacolt>0?green:hacolt<0?red:blue, title="HACOLT")
barcolor(overlayMode?hacolt>0?green:hacolt<0?red:blue:na)