GurselKona

Trend Follow with 8/34 EMA and Stoch RSI for 1 Hour SPX


The script determines and plots entry points for 1 hour S&P index using 8/34 emas and stochastic RSI . When 8 ema above/below 34 ema up/down crosses of stochastic RSI are considered as long/short entries. Entry prices should be above/below high/low of the signal bars accordingly. Ichimoku cloud can be used as extra filtering.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?