Tuned_Official

Hull Crossover Strategy no TP or SL

What is it?
A simple yet effective strategy ran on the 30m chart.
This is a basic idea that can be expanded on using different indicator to either add signals or filter out certain bad signals!

The strategy consists of 1 fast moving average and 1 slow moving average.
Both of these moving averages are the Hull Moving Average

What is the Hull Moving Average?
The Hull Moving Average ( HMA ) is a directional trend indicator.
It captures the current market conditions and uses recent price action to determine if conditions are bullish or bearish relative to historical data.
The Hull is different from traditional trend indicators like the EMA and the SMA .
It is designed to reduce the lag often associated with other MAs by providing a faster signal on a smoother visual plane.

How it works?
When the fast HMA crosses over the slow HMA , we initiate a long signal, and
when the fast HMA crosses under the slow HMA , we initiate a short signal.

Conclusion
The power of simplicity is what makes this such a great core to use to build onto making something even better!
The results were optimised to suit the most common market conditions seen today.
******** Not financial advice! ********

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?