Lij_MC

Yesterdays & Last Weeks High Low Close Extensions

Plots the Extensions of Yesterdays and Last Weeks High Low Close

Unfortunately all of the levels wont always show therefore it is good use this in conjunction with my Levels script

I tried to combine the 2 scripts but doing so gave me memory overload errors in Tradingview thats why I have made them separate
Release Notes: Added Monthly Levels
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?