Noldo

Live Mini Terminal 6 : Major U.S Indices Change Data

This script displays relative data changes occurring in the adjustable period and/or adaptive automatic period in US Major Indices.
It was inspired by the data terminals used by commercial traders.

Period selection can be adjusted in the menu.
This script uses the adaptive period algorithm used by Autonomous LSTM and Relativity scripts.
Or you can set the period manually from the menu.
For more information about adaptive period this script uses:


This script works only for 1 day (1D) and 1 week (1W) time frames.
The most efficient time frame is 1 week (1W) because of different time-zones .

Features

 • Value changes on a percentage basis (%)
 • Recently, due to increasing interest, the NQNACE index has been added.
 • Index descriptions are printed on the information panel.
 • Sentiment NYSE ARCA and AMEX indices added.INSTRUMENTS

 • HGX : PHLX Housing Sector Index
 • SOX : PHLX Semiconductor Sector Index
 • SPGSCI : S&P Goldman Sachs Commodity Index
 • SPSIOP : S&P Oil and Gas Exploration and Production Select Industry Index
 • GDM : NYSE ARCA Gold Miners Index
 • DRG : NYSE ARCA Pharmaceutical Index
 • TOB : NYSE ARCA Tobacco Index
 • DFI : NYSE ARCA Defense Index
 • NWX : NYSE ARCA Networking Index
 • XCI : NYSE ARCA Computer Technology
 • NQNACE : Nasdaq Yewno North America Cannabis Economy IndexUSAGE


The script can be used as an indicator by putting it under the chart as shown above.
It is necessary to enlarge to see clearly.
Since it is not often looked at,such use is the best method for healthy interpretation.

Regards.

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Noldo för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.