informanerd

Stronger Classical Support/Resistance + Round Levels

I wrote some Support/Resistance scripts before this. In this new script, I implemented the logic of the code from the scratch, so it's very different from my previous S/R indicators and I think it's more advanced, accurate and efficient.
As the result it could do the followings for now:
- Draw more strong classical resistance/support levels by checking previous direction changes of the chart as far as Pine technically allows
- Colorize the levels based on the counted points of retracement/pullback (The darker the color is, the stronger the level is.)
- Show the number of reactions to each level
- Change the color of each level based on its main role as support, resistance or both
- Draw close round levels to current price for Forex pairs

I suggest all users of my previous S/R indicators to try this one.
Feel free to send me any issue or opinion!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?