w0051977

GapAnalysis

I am a new Trading View user. I am trying to gain some reputation so that I can start contributing more to the community and start learning more. Therefore I have written this very simple pine script that simply adds a label to the first bar of the day if there is a gap between 2% and 8% or a gap between -2* and -8%.

Questions:
1) Lots of missing candlesticks e.g. at 16:30 and 08:00 meaning the candlestick may not of truely gapped up or down. Why are there missing bars? Is it because I have the free version? Are there any missing candlesticks on the paid for version?
2) Does the Gap filter always look at the first bar of the day and compare it to the last bar the previous day? (assuming you select 1d above the filters).
3) How does the Gap filter work if you select 1w above the filters?
4) The filter columns save for me, however the filter values do not. For example, if I select the Gap filter and select the values 'between 2% and 6%', then the column is saved but the values are not. Is this correct?
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?