Dreadblitz

Double MACD Buy and Sell

Indicator for strategy that was used in a Forex competition and was a winner. Use double MACD with custom settings, search video on YouTube:

Learn Five Powerful MACD Trading Strategies

Add some tools to analyze the market context a little more:

- Detector of regular and hidden divergences.
- Atlas Zone (detects consolidation that is about to generate a movement)
- Choppines zone configurable (detects if the market is stable or not)

Visualization of entries in trend and counter-trend according to the rules described in the video.
Buy and sell alerts.

Note: I do not recommend using only this indicator as an investment strategy, it is another tool that must be complemented with a market study by the trader.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?