KhairulHadi

Sembang Kari Traders - EMA & Wave Stacked Labels + EMA 34 Lines

KhairulHadi Premium Uppdaterad   
This script is 2 in 1 indicator.
1. Multi Timeframe EMA Labels
- This label indicator shows labels for EMA stacked up or EMA stacked down or EMA in sideway trend.
- EMA used in this script is EMA 8, EMA 21, EMA 34 and EMA 55.
- If the EMA 8 line is above EMA 21 line, and EMA 21 line is above EMA 34 line, and EMA 34 line is above EMA 55 line ( EMA STACKED UP) = the trend is BULLISH and the label will colored to GREEN on that timeframe.
- If the EMA 8 line is below EMA 21 line, and EMA 21 line is below EMA 34 line, and EMA 34 line is below EMA 55 line ( EMA STACKED DOWN) = the trend is BEARISH and the label will colored to RED on that timeframe.
- If either 1 of the EMA 8, or EMA 21, or EMA 34, or EMA 55 is NOT STACKED = the trend is SIDEWAY and the label will colored to YELLOW on that timeframe.
- Timeframe shows in label is Daily, 4 hours, 1 hour, 15 minutes and 5 minutes.
- This indicator labels will be useful to identifying trend in others timeframe without to look or open that other timeframe. Example, if u in 5 minutes timeframe chart, then u see that "D" is colored to GREEN, then straight will know that EMA 8, EMA 21, EMA 34 and EMA 55 is STACKED UP which means BULLISH without to look or open that Daily timeframe .

2. EMA 34 Lines
- This is indicator shows 3 exponential moving average line which is EMA 34 lines.
- This indicator will shows 3 lines which is GREEN, BLUE, and RED.
- The GREEN line is EMA 34 HIGH
- The BLUE line is EMA 34 CLOSE
- The RED line is EMA 34 BLUE

Trade Idea
- The idea using this indicator is we want to take an entry setup when the candle pull back to EMA 34 lines and at the same time using the EMA labels to be confirmation as label will indicates trends in multiple timeframe .
- When price moved far away from EMA 34 lines, then wait till price pullback to EMA lines and confirmed it by trend labels provided to take take a entry setup.
- this indicator can be used on all tickers
Release Notes:
Updated version, added time frame weekly and also added EMA200 line for reference.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?