TJalam

Auto anchored VWAP Highest/Lowest Last 'n' bars

TJalam Uppdaterad   
The VWAP (Volume Weighted Average Price) indicator is used to calculate the average price weighted by volume. This indicator is designed to automatically draw VWAPs from the highest and lowest points of the last 'n' bars.

It utilizes arrays to calculate the values of VWAP and plot it on the chart on the last historical bar. This version was coded to get a similar version to the official "VWAP Auto anchored" with the highest/lowest selected settings.

To use VWAP, traders can look for price movements relative to the VWAP line to identify potential support or resistance levels. It can also be used in conjunction with other technical indicators to develop trading strategies.
Versionsinformation:
Alert added

An enthusiast trader. I code my strategies in pine script.DM me for any Info.
Buy me coffee at:
paypal : tabrejalam786007@gmail.com
BTC : 15zY6PUsrV55UQvcfaSqk5hJexKZAwhpcK
TRC20: TPutH6FDYg6bJFF7xCjesp4n44qrMnizc7
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?