veryevilone

Bearish Engulfing Strict

veryevilone Premium Uppdaterad   
Most of the engulfing indicators i tried seemed to only look at the candle bodies which i didnt like. This one takes into account the highs and lows as well. You get less signals but each one seem to be more reliable.
Release Notes:
Users can now set up an alarms for bearish engulfings
Release Notes:
Aadded bullish engulfing + alert
Release Notes:
Updated chart image

https://stacker.news - every upvote is a satoshi
https://lnmarkets.com - your account is in satoshis
https://lightningaddress.com - Like an email address, but for your satoshis
https://snort.social/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?