HPotter

Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index

This is combo strategies for get a cumulative signal.

First strategy
This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.

Second strategy
The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator . It was
developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
True Range factor.
Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
commodities ). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
trending characteristics which make it easier to trade the security.
The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
the risks associated with highly volatile markets.

WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?