DataCryptoAnalytics

B&S v3.4

DataCryptoAnalytics Uppdaterad   
This is the new version of the indicator for the "B&S" strategy.

VERSION: B&S v3.4

We will explain how using our trading strategy developed by one of our programs and traders at DCA works.

HOW IT WORKS:

The "B&S" strategy uses RMA which is the same moving average used by the RSI , as they cross they give us an entry signal, be it a buy or sell, as the entry signal the script will color as bars according to the signal.

When an ORANGE candle appears, it indicates a large buy volume and when a PURPLE candle appears it indicates a lot of sales volume .

T⇡ or T⇣ indicates a long-term trend reversal.

DASHBOARD:

Our dashboard indicates the volatility of the traded asset, the short-term trend and the trade signal.

HOW TO USE:

If the trader is trading any asset in UP trend it is good to avoid SELL signals, but not mandatory, because if this SELL signal is accompanied by a STRONG SELL with purple candles then it indicates that the market makers (MARKET MAKERS) are "pushing" the price a little higher for the net positions of Retail Traders or other MM. This applies to downtrend.

Configure according to your trading strategy.

Financial markets are uncertain and information with the country's policy, so it is always good before any entry to analyze the market to understand what is happening with the traded asset.
Release Notes:
The script logic has changed.

  • Creates BUY/SELL signals according to the trend of each time period, avoiding multiple false signals.

  • Changed volume captions for strong BUY/SELL signals

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta DataCryptoAnalytics för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.