SoftKill21

Price action strategy FOREX with amazing results


Hello, today I bring another amazing strategy for forex .

Its made of T3 moving average , combined together with a pattern rule and a specific entry time.

We take all of that and we trade it in inverse.

So what normally for long would be : close higher than the previos high and close higher than the average, we use this as a short condition. We do the same stuff for long condition.

So in the end we end up with an amazing product.

It also has a risk management inside, with a TP/SL based on % move of the price .


Let me know how it goes .

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?