ArmerSchlucker

ADR% / ATR / LoD dist. Table

Displays the following values in a table in the upper right corner of the chart:

  • ADR%: Average daily range (in percent).
  • ATR: Average true range (hidden by default).
  • LoD dist .: Distance of current price to low of the day as a percentage of ATR.

All values are calculated based on daily bars, no matter what time frame you are currently viewing. Doesn't work for time frames >1D, which is why the table is not shown on weekly/monthly charts.

Credit to MikeC / TheScrutiniser and GlinckEastwoot for ADR% formula
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?