DayTradingItalia

Universal Time Frame v1.2

FIX: Bar's edges precision
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Universal Time Frame", shorttitle = "uniTF", overlay=true)
higherRes = input("15", type=resolution)
upperBound = input(high, type=source)
lowerBound = input(low, type=source)

offsets = higherRes == "1" ? 1 : higherRes == "3" ? 3 : higherRes == "5" ? 5 : 
     higherRes == "15" ? 15 : higherRes == "30" ? 30 : higherRes == "45" ? 45 : higherRes == "60" ? 60 : na

ubS = security(tickerid, higherRes, upperBound[1])
lbS = security(tickerid, higherRes, lowerBound[1])
of = offsets > interval ? round(offsets/interval) : 0
isEven = security(tickerid, higherRes, n)%2==0 ? 1 : 0

ubE = isEven ? na : ubS
lbE = isEven ? na : lbS
ubO = isEven == false ? na : ubS
lbO = isEven == false ? na : lbS

p1 = plot(isintraday and of ? ubE : na, title="upperBoundEven", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p2 = plot(isintraday and of ? lbE : na, title="lowerBoundEven", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p3 = plot(isintraday and of ? ubO : na, title="upperBoundOdd", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p4 = plot(isintraday and of ? lbO : na, title="lowerBoundOdd", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
fill(p1, p2, color=lime, transp=40)
fill(p3, p4, color=lime, transp=40)

Kommentarer