TheScrutiniser

ADR% - Average Daily Range % by MikeC (AKA TheScrutiniser)

This applies a 'corrected' formula to the version created by alpine_trader (which is slightly off). It calculates the Average Daily Range (in percent) over the previous 20 periods and plots it in a chart.

I am grateful to GlinckEastwoot for the 'corrected' formula.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?