rhawshemi

Hashem Correlation Coefficient

rhawshemi Premium Uppdaterad   
Correlation Coefficient

Core Code from: https://www.tradingview.com/u/LazyBear


This indicator Show Correlation between the Current Ticker & timeframe and a Customizable Ticker. After adding the indicator you can change the second ticker in the settings.

The Correlation Coeff is between -1 to 1 which 1 means 100% correlation and -1 means -100% correlation (Inverse Correlation).

The color of the area changes when:
Blue : CC > 0.5
Aqua : CC > 0.75
Purple : CC < -0.5
Red : CC < -0.75
Release Notes: Code Tweaks.
Release Notes: FOR BETTER INDICATOR AND UPDATED ONE USE THIS:

Release Notes:

Without Risk and Position Management, You WILL Lose Money.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?