mrhashem

Hashem Correlation Coefficient

Correlation Coefficient

Core Code from: https://www.tradingview.com/u/LazyBear


This indicator Show Correlation between the Current Ticker & timeframe and a Customizable Ticker. After adding the indicator you can change the second ticker in the settings.

The Correlation Coeff is between -1 to 1 which 1 means 100% correlation and -1 means -100% correlation (Inverse Correlation).

The color of the area changes when:
Blue : CC > 0.5
Aqua : CC > 0.75
Purple : CC < -0.5
Red : CC < -0.75
Release Notes: Code Tweaks.
Release Notes: FOR BETTER INDICATOR AND UPDATED ONE USE THIS:

Release Notes:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Without Risk and Position Management, You WILL Lose Money.

Kommentarer