IcemanRan

Divergence of Market Breadth & Price deduction indicator

IcemanRan Uppdaterad   
How it begin?
Traders and investors use market breadth in order to assess the index’s overall health. Market breadth can be a reliable, if not an accurate, indicator of an upcoming price rise in the index. Similarly, it can also provide early warning signs for a future price decline.

What is it?

market breadth in this case refer to percentage of stocks above 20 Simple Moving Average ,which could be used as a barometer for the market.

How it works?
This paticular indicator compare the divergence of Nasdaq 100 and Russell 2000 percentage of stocks above 20 Simple Moving Average .
This indicator also include a deduction price method ,which is inspired from LEI & LoneCapital
Release Notes: minor update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?