Solutions1978

Bear & Bull Zone Trend Alerts

This script was requested based on what I previously had in my other scripts.

I did do some tweaks based on some assumptions of what I think it will be used for.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Performers follow, high performers break from convention.

Kommentarer