vladimir.kamba

SMA Prediction

vladimir.kamba Uppdaterad   
This indicator predicts future moving average (SMA) values assuming the prices remains at configured level (-50% to +50%).
It can be used to predict golden/death crosses as well - when two of these indicators are on - one configured for length 50 and one for length 200.
Versionsinformation:
Allowing 500 lines per chart and simplifying the code as suggested in comments.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?