Dreadblitz

Strategy Follow Line MTF Any MM Average

The objective is only to evaluate different configurations of the indicator "Follow Line MTF Any MM Average".

The strategy does not have position management, it's very basic, this indicator should be used to see trend, range zones, evaluate the best areas to enter the market, use higher time frames to confirm a direction can be useful.

I do not recommend using only this indicator to trade, because you can lose all your money if you do not know what you are doing.


I hope you find it useful.
Successes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?