potatoshop

heikin ashi calculation call with higher timeframe

potatoshop Uppdaterad   
Hello, guys

This indicater displays the previous value of higher timeframe without request.security() function.
You can change the candle style ( heikinashi or normal) on the set box.
you can choose the higher timeframe also.

I made this to avoid the repainting.
Without Box() function, i only used plotcandle and fill.
It was good fun.

Good luck !!
Versionsinformation:
Volatility info is added.
If you want to check the info, take your mouse poin to the hazy label.
i put the info in the tooltipbox.
TMR is total moving range.
V is the Volatility.
Versionsinformation:
Resolution error is fixed.
Versionsinformation:
added OHCL lines.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?