HeWhoMustNotBeNamed

Cumulative Pivot HighLow

This indicator counts number of higher highs/lows and number of lower highs/lows and calculates trend based on that.

Indicator line shows (sum of higher highs/lows - sum of lower highs/lows) derived from last loopback periods. Indicator is green if last two consecutive highs/lows formed are on higher side. Red if on lower side. (Consecutive numbers can be controlled by parameter direction_threshold)

combineHighsAndLows if unselected shows not cumulative version but last consecutive highs and lows marked in red or green according to the trend.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?